IxDF Teavaro

Join IxDF Teavaro
Teavaro, French Polynesia
#1 group in French Polynesia

Previous Local Group Meet-Ups

  • Meet up with Tahitian designers
    Dec 21, 2020 10:00am–11:00am
    Free meet-up by IxDF Teavaro 1+ people going

IxDF Teavaro Discussions